Savetujemo tako dobro!

Poresko savetovanje -KVIKS

Naši zaposleni su osposobljeni, kroz stručnu literaturu i prisustvovanju seminarima, da Vas blagovremeno obaveštavaju o svim promenama zakona i pratećih akata.

Efikasno poslovanje

Obezbedićemo Vam predloge za efikasno poslovanje kao i načine kako da optimizujete vaše poreske obaveze a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima. Naše usluge se odnose na sprovođenje svih poreskih formi u Republici Srbiji i sprovođenje poreskih procedura prilikom utvrđivanja i plaćanja poreskih obaveza.

Mi Vam, kroz poresko savetovanje, pružamo:

  • Poresko planiranje kompletnog poslovanja
  • Planiranje poreskih troškova u poslovnim i finansijskim transakcijama
  • Savetujemo Vas o mogućnostima korišćenja poreskih olakšica
  • Pružamo stručna mišljenja za oporezivanje raznih transakcija

Pre nego što krenete u sklapanje poslovnog odnosa, pre nego odradite određenu finansijsku transakciju, pre nego započnete određeni posao, pre nego... Posavetujte se sa nama da biste izbegli eventualne poreske prekršaje.