Marketing je više od reklame!

Marketing - KVIKS

Marketing je poslovna funkcija koja obuhvata sve neophodne aktivnosti da se identifikuje i zadovolji tražnja uz ostvarenje ciljeva poslovanja. Marketing obuhvata MARKETING MIX (proizvod, cena, distribucija, promocija) koji čini ponudu preduzeća usklađenu sa zahtevima i potrebama tržišta odnosno potrošača.

Vi tek pokrećete biznis ili već imate firmu, ali želite da ona posluje još bolje, a koji je naš zadatak?

Naš zadatak je da Vam damo najbolji mogući savet vezan za Vaš PROIZVOD (najbolja proizvodna strategija), CENU (formiranje odgovarajuće cene u odnosu na troškove, tražnju, konkurenciju...), DISTRIBUCIJU (kako na najefikasniji način učiniti proizvod lako dostupnim ciljanom kupcu), PROMOCIJU (Vi imate proizvod, a mi Vam možemo reći način na koji potencijalni kupci, brzo i uz što niže troškove, mogu saznati za njega). E, tek ovde možemo spomenuti reklamu!

Kad tad imaćete potrebu za izradom BIZNIS PLANA...

I dalje ste na pravom mestu! Tj sajtu...

Jedini uslov da bi se za određeni poslovni dokument moglo reći da je BIZNIS PLAN je da su u njemu sadržane buduće poslovne aktivnosti.
Mi Vam možemo dati odgovore na pitanja: Gde je preduzeće sada? Gde ide? Kako tamo da stigne?
Biznis plan ima dve osnovne namene: Da pomogne preduzeću u obezbeđenju neophodnog kapitala i da olakša upravljanje rastom i razvojem preduzeća, a mi smo u mogućnosti da za Vas izradimo kako BIZNIS PLAN koji će se odnositi recimo samo na neke manje promene u poslovanju (promena broja radnika) tako i DETALJAN BIZNIS PLAN koji Vam je neophodan ako recimo tek pokrećete poslovanje (dakle koji sadrži sve neophodne elemente: OPERATIVNI PLAN, MARKETING PLAN i FINANSIJSKI PLAN).
Ovakav BIZNIS PLAN namenjen je eksternim korisnicima (poslovne banke recimo) pa je neophodno da ima odgovarajuću formu zbog preglednosti i uporedivosti velikog broja podataka.