Najbolje usluge!

Knjigovodstvo - KVIKS

Poslovnim partnerima obezbeđujemo usluge primerene njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja i to:

 • Vođenje glavne knjige
 • Analitičke evidencije
 • Vođenje poreskih evidencija
 • Obrađivanje popisa i obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • Izrada završnog računa
 • Vođenje blagajne
 • Obračun plata
 • Obračun ugovora o delu, autorskih prava, ugovora o zakupu
 • Knjiženje maloprodaje
 • Vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
 • Poslovi platnog prometa
 • Obračun kamata
 • Priprema dokumentacije za dobijanje kredita kod poslovne banke
 • Analiza poslovanja u toku godine - probni bilans
 • Elektronsko poslovanje
 • Izrada poreskih prijava
 • Izrada M-4

Višegodišnje uspešno poslovanje i iskustvo koje imamo, dovoljna su garancija da gore navedene usluge, kao i mnoge druge, obavljamo savesno znalački i korektno, a sve u okviru važećih zakonskih propisa.

Reference

Stotex

... i mnogi drugi.